#

0251-660069 ,
امروز : 1397/12/01 /

#خرید و فروش کامپیوتر و لپ تاپ های کارکرده
فروش لپ تاپ های وارداتی زیر نرخ بازار
قطعات کامپيوتر و کلیه لوازم جانبی زير نرخ بازا
نصب و راه اندازی و مدیریت شبکه همراه با تعمیرات در قم
نصب و راه اندازی و مدیریت شبکه و خدمات اینترنت
قطعات کامپيوتر و کلیه لوازم جانبی زير نرخ بازا

مطالب من