امروز : 1398/01/05

دانلود نرم افزار حسابداری شیوا

اين نرم افزار از قابليت ها و توانمندي هاي بي نظيري بر خوردار بوده و سعي شده است مشتركين نسخه هاي پايين تر نيز از اين امكانات تا حد زيادي استفاده نمايند.
امکانات نرم افزار حرفه ای مدیریت مالی ( حسابداری ) شیوا

main نرم افزار حسابداری مالی (تجمیعی)

نسخه D
• امكان تعريف حداکثر200 حساب جزء.
• مدیریت مالی حسابداری نرم افزار حسابداری برنامه حسابداریامکان تعريف گروههاي 9 گانه حسابها و تعيين ماهيت حساب در ترازنامه و سود و زيان.
• امكان تعريف سطوح حسابداري کل (1 تا 4 رقم ), معين (1 تا 4 رقم ) , جزء (1 تا 6 رقم)
• امكان نمايش سطوح حساب به صورت درختي.
• امکان انتقال خودکار کليه حسابهاي سطح معين بدون زير مجموعه در سطح جزء (تعريف جزء از معين).
• امكان جداسازي حساب هاي لايه جزء به تفكيك رنگ، به منظور دسته بندي هاي گرافيكي مختلف.
• امکان تغيير نام و آدرس موسسه و صاحبان امضاء در هر زمان.

tarkibeasnad نرم افزار حسابداری مالی (تجمیعی)
• امكان تعريف كلمات ميانبر به صورت متغيير و ثابت به منظور سرعت بخشيدن به ورود اطلاعات تكراري يا مشابه.
• امكان پنهان سازي حساب ها در سطح جزء.
• امكان تعيين وتفکیک حسابهاي بانكي – تعهد آور – دريافتني.
• داراي محيط كاملا پوياي ويرايش اسناد و عدم محدوديت در شماره و تاريخ اسناد درج شده.
• داراي دو نوع امكان ثبت: گزينش و ثبت نهايي، به منظور تفكيك گزارشات به دو گروه قطعي وآزمايشي.
• داراي دفترچه يادداشت مرتبط با گزينه هاي اسناد به منظور سهولت در جابجايي و كپي برداري سريع گزينه ها.

tarazname 1 نرم افزار حسابداری مالی (تجمیعی)
• داراي ابزارجستجوي اسناد و گزينه ها همراه با سيستم فيلترينگ گروهي.
• داراي ده ها ابزار مختلف به منظور سهولت در ويرايش اسناد.
• امكان ذخيره كليه اطلاعات چك هاي وارده ( دريافتي ) به همراه واگذاري گروهي و مكرر يك يا چند چك.
• امكان صدور اسناد خودكار دريافت و واگذاري يك يا چند چك.
• امكان كنترل گزارش وضعيت چك.
• امكان صدور برگه دريافت چك ( رسيد چك ) بصورت تكي يا گروهي.
• امكان بررسي چك ها به وسيله نمايش ليست آنها به همراه فيلتر جامع چك و گزارشات مربوطه.
• امكان ذخيره اطلاعات چك هاي صادره ( پرداختي )
• امكان صدور برگه دستور پرداخت چك
• امكان بررسي چك ها به وسيله نمايش ليست چك هاي صادره و گزارشات مربوطه به همراه سيستم جامع فيلترينگ اطلاعات
• امكان نمايش گزارش وضعيت اسناد موجود در سيستم شامل: تعداد كلي اسناد، اسناد ثبت شده، اسناد ثبت نشده، اسناد گزينش شده، اسناد گزينش نشده، آخرين شماره سند، وجود ترتيب در تاريخ اسناد، و وجود فاصله بين اسناد
• امكان نمايش ليست اسنادي كه گزينش و ثبت نشده اند
• امكان ثبت گروهي، خروج از ثبت اسناد، گزينش گروهي، گزينش و حذف گروهي اسناد.
• امكان كپي برداري يك سند در قرار دادن شماره اي جديد.
• امكان درج هر تعداد فاصله بين دو سند به منظور فراهم كردن فضا براي درج اسناد جديد.
• امكان جابجاي دو سند با هم.
• امكان مرتب سازي كليه اسناد بر اساس شماره و تاريخ. ( به منظور حذف فواصل خالي )
• داراي محيط ويرايشگر دفاتر روزنامه، كل، معين و جزدر دونوع آزمايشي و قطعي به همراه ابزار جامع صدور سند حسابداري خودكار گزينه هاي انتخابي.

tarazdarkolS1 نرم افزار حسابداری مالی (تجمیعی)
• امكان فيلتر گروه خاصي از اطلاعات موجود در دفاتر با توجه به هر عنصر اطلاعاتي.
• امكان صدور گزارش ترازنامه و سود و زيان در هر زمان.
• داراي گزارشات تراز در 15 نوع گزارش و درج آمار درصدي در كنار هر حساب.
• داراي گزارش آماري عملكرد حساب به صورت نمودار ميله اي سه بعدي. ( قابل تنظيم)
• امكان چاپ فرم هاي خام سند حسابداري، برگه دريافت چك و دستور پرداخت چك.
• امكان تركيب اطلاعات اسناد حساب هاي دو يا چند پايگاه اطلاعاتي براي مراكز چند شعبي.
• امكان تغيير پايگاه داده در هر زمان ( دسترسي به اطلاعات سالهاي مالي گذشته در هر زمان )
• امكان استخراج مانده حساب و صورت حساب از حسابهايي با كد جزء انحصاري يا چنديد جزء از كد X تا كد Y .
• و در آخر و به عنوان يك قابليت بي نظير :
• داراي محيط ويژه درج و اجراي دستورات استاندارد SQL جهت اعمال تغييرات دلخواه در اطلاعات پايگاه داده.امکانات نرم افزار حرفه ای مدیریت مالی ( حسابداری ) شیوا
نسخه C
• داراي كليه امكانات نسخه D ( كه در فوق به بخشي از آنها اشاره شد ) به علاوه :
• امكان تعريف حداكثر 600 حساب جزء.
• امكان تعريف مراكز هزينه از 1 تا 4 رقم به همراه امكان گزارش گيري از مراكز هزينه به تفكيك
• امكان تعريف علائم اسناد حسابداري به منظور دسته بندي و جداسازي اسناد به منظور درج، حذف ، ثبت ، خروج از ثبت، گزينش و خروج از گزينش به روي دسته اي خاص از اسناد

soorathesab نرم افزار حسابداری مالی (تجمیعی)
• تركيب دو يا چند سند كه در يك تاريخ ثبت شده اند با يكديگر
• چاپ اسناد حسابداري در انواع: سند كل،سند جزء كل.
امکانات نرم افزار حرفه ای مدیریت مالی ( حسابداری ) شیوا

نسخه B
• داراي كليه امكانات نسخه هاي بالا ( C و D ) به علاوه :
• امكان تعريف حداكثر 1000 حساب جزء.
• امكان دسته بندي حساب هاي لايه جزء به منظور استخراج گزارشات مانده حساب و صورت حساب ويژه دسته اي خاص به صورت گروهي.
• امكان تعريف بودجه در سطح جزء و استخراج گزارش وضعيت آن در كليه سطوح حساب با احتساب پيش بيني بودجه.
• امكان تعريف واحد هاي ارزي به تعداد نا محدود و صدور سند بر اساس واحد هاي مختلف با امكان تبديل واحد ها به يكديگر.
• امكان ايجاد سند خودكار سود و زيان در هر زمان از دوره.
• امكان ايجادسند اختتاميه و بستن كامل حسابها در هر زمان از دوره.

nemoodar نرم افزار حسابداری مالی (تجمیعی)
• امكان ايجاد سند افتتاحيه از پايگاه دوره قبل در هر زمان از دوره.
• امكان گزارشگيري بر اساس ميزان مبلغ مانده حساب بدهكار يا بستانكار در گزارشات مانده حساب و تراز حسابها
• چاپ اسناد حسابداري در انواع معين-كل، جزء-معين-كلامکانات نرم افزار حرفه ای مدیریت مالی ( حسابداری ) شیوا
نسخه A
• داراي امكانات كامل ساير نسخه هاي نرم افزار ( B , C , D ) به علاوه :
• امكان تعريف حساب جزء به تعداد نامحدود.
• داراي سيستم چك نگار به همراه محيط ويرايشگر تنظيمات ابعاد و موقعيت چاپ اقلام بر روي هر نوع چك با هر اندازه و شكل ظاهري.
• امکان صدور حواله چک جهت واگذاری چک به بانک.
• گزارش تركيب گروهي اسناد در سطح كل.
• گزارش تركيب گروهي اسناد در سطح جزء كل
• تبديل گزارشات به فرمتهاي مختلف از جمله: Html , Bmp , Rtf , Pdf , Doc , Xls , Sylk , Dif , Txt , Xhtml , Lotus , Quattropro
• هشدار دهنده سررسید چک های وارده و صادره در هنگام ورود به برنامه به صورت خودکار.
• پذیرش سندهای صادره از نرم افزار فروش با مرکز هزینه.

hazine نرم افزار حسابداری مالی (تجمیعی)
• گزارش ساز پویا به این صورت که هرگونه گزارشی قابل استخراج کردن و تزریق کردن داخل برنامه می باشد (افزودن گزارش با هرگونه پارامتر).
• ورود هرگونه اطلاعات با هرگونه آرایشی در کلیه جداول برنامه به همراه ابزار تعیین و تنظیم در حین انتقال اطلاعات و ذخیره دستورالعمل های مبدل.
• تعیین شکل برخی از گزازشات (بهینه سازی شکل چاپ بعضی از اسناد).
• امکان محاسبه پورسانت فروش عوامل توزیع بر اساس درصد پورسانت اختصاصی برای هر کالا.
• اين نسخه از نرم افزار از تمامي امكانات نرم افزار مديريت مالي ( به استثناء امكانات كاربري شبكه ) برخوردار است.
جهت دانلود : http://shivacorp.com
جهت اطلاعات تماس بگیرید :02177066296

کاربر جدید هستین ؟

اگر شما کارآفرین هستید و می خواهید با به روزترین شیوه های تبلیغات آنلاین کسب و کار خود را ارتقا بخشید ( ثبت نام ) کنید

قبلا عضو شده ام

اگر قبلا ثبت نام نموده اید برای ورود به حساب کاربری خود ( اینجا ) را کلیک کنید

نظرات

توجه : نظرها و نکات مطرح شده در زیر آگهی های مربوط به بازدید کننده ها و مهمانان عزیز سایت میباشد
جنسیتلطفاً کمی صبر کنید


برای نمایش اطلاعات بیشتر بر روی نرم افزار کلیک کنید

ثبت شغل
شما به دنبال مطلب دانلود نرم افزار حسابداری شیوا وارد این صفحه شده اید .
# با شماره های تماس : 02177066296 , شرکت شیواپردازه و برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
g

پشتیبانی

آگهی-  نیازمندی‌ های رایگان، آگهی‌ رایگان

خدمات این وبسایت کاملا رایگان بوده
نیاز به راهنما دارید ؟ پشتیبانی

شما کاربر مهمان هستید ، چنانچه اعضای این سایت بپیوندید میتوانید از امکانات این سایت استفاده کنید